Anh Ngữ Liên Kết

ANH NGỮ LIÊN KẾT

ANH NGỮ LIÊN KẾT

LET'S LEARN ENGLISH CENTRE tự hào là đơn vị tuyển dụng, quản lý và  cung cấp giáo viên bản ngữ, giáo viên Việt Nam chất lượng cao cho các trường học, doanh nghiệp và cá nhân. Hơn thế nữa, đối với khối trung học, chúng tôi còn là đối tác cung cấp giáo viên nước ngoài cho các trường trung học xuyên suốt năm học khắp các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Với quy trình tuyển dụng và quản lý chặt chẽ, LET'S LEARN ENGLISH CENTRE cam kết sẽ cung cấp đội ngũ giáo viên và chương trình phù hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng của nhà trường.